Login
Thứ Hai, 21/05/2018  
 

1 – Tra cứu qua Website

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên biên nhận:

 

2 – Tra cứu qua SMS, điện thoại

- Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép bằng điện thoại di động, xin vui lòng thực hiện các bước sau:
 • Bước 1 : Nhập mã số tra cứu trên biên nhận
 • Bước 2 : Nhắn tin đến số 0946.354455
 • Bước 3 : Hệ thống thông báo tình trạng hồ sơ
 • VD: Quý khách có số tra cứu 01110100168, quý khách soạn tin 01110100168 gửi đến số 0946.354455
  - Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ bằng điện thoại bàn, xin vui lòng nhập các bước sau:
 • Bước 1 : Điện thoại đến số 067.1249 hoặc (0673.877513; 0673.877516) nghe hướng dẫn
 • Bước 2 : Nhập mã số tra cứu trên biên nhận
 • Bước 3 : Nghe thông báo tình trạng hồ sơ
 •  
   

  Picture1.gif  Các loại hồ sơ có thể tra cứu :


  Picture2.gif TP.Cao Lãnh: đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng

  Picture2.gif Thị xã Sa Đéc: đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng

  Picture2.gif Huyện Lấp Vò: đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng

  Picture2.gif Huyện Thanh Bình: đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng

  Picture2.gif Huyện Tháp Mười: đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng

  Picture2.gif Huyện Cao Lãnh: đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng