Login
Thứ Năm, 22/02/2018  
 
slash.jpg Giới thiệu:

Để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, từ năm 2010 Sở TTTT đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT tại các Thành phố, Huyện, Thị trên địa bàn tỉnh theo 1 mô hình, kiến trúc chung. Đến nay đã có 30 hệ thống của Thành phố, Huyện, Thị, Sở, Ban, Ngành đã liên thông, kết nối và cung cấp công khai, minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ của bộ máy hành chính.

Xem chi tiết
 
 
slash.jpg Tra cứu hồ sơ cá nhân: tracuu.png

                 Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cá nhân, xin vui lòng click vào đây =>

 
 
Tình hình xử lý hồ sơ:
Năm 2018
Đã tiếp nhận: 16 hồ sơ
Đã giải quyết: 14 hồ sơ
50%
đúng hạn
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 2.846 hồ sơ
Đã giải quyết: 2.596 hồ sơ
89%
đúng hạn
2
Đã tiếp nhận: 16 hồ sơ
Đã giải quyết: 14 hồ sơ
Xem chi tiết
1
Đã giải quyết 0 hồ sơ
0% hồ sơ đúng hạn
Xem chi tiết
12
Đã giải quyết 319 hồ sơ
90% hồ sơ đúng hạn
Xem chi tiết
 
 
Hệ thống được tự động cập nhật từ 18 Sở Ban Ngành và 12 Huyện Thị Thành của tỉnh Đồng Tháp