Login
Thứ Bảy, 16/12/2017  
 
slash.jpg Giới thiệu:

Để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, từ năm 2010 Sở TTTT đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT tại các Thành phố, Huyện, Thị trên địa bàn tỉnh theo 1 mô hình, kiến trúc chung. Đến nay đã có 30 hệ thống của Thành phố, Huyện, Thị, Sở, Ban, Ngành đã liên thông, kết nối và cung cấp công khai, minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ của bộ máy hành chính.

Xem chi tiết
 
 
slash.jpg Tra cứu hồ sơ cá nhân: tracuu.png

                 Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cá nhân, xin vui lòng click vào đây =>

 
 
Tình hình xử lý hồ sơ:
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 2.650 hồ sơ
Đã giải quyết: 2.440 hồ sơ
89%
đúng hạn
12
Đã tiếp nhận: 102 hồ sơ
Đã giải quyết: 177 hồ sơ
Xem chi tiết
11
Đã giải quyết 118 hồ sơ
97% hồ sơ đúng hạn
Xem chi tiết
10
Đã giải quyết 207 hồ sơ
85% hồ sơ đúng hạn
Xem chi tiết
 
 
Hệ thống được tự động cập nhật từ 18 Sở Ban Ngành và 12 Huyện Thị Thành của tỉnh Đồng Tháp